Transparentnost poslovanja


Naša odvetniška pisarna deluje po temeljnem načelu, da se plačajo tiste odvetniške storitve, ki so bile dejansko opravljene. Storitve se obračunavajo po postavkah, npr. sestava tožbe, pripravljalne vloge, sestanki, korespondence, obvestila, naroki… Bistvo našega dela je transparentnost, t.j. da je stranka seznanjena s tem, kaj smo delali in za kakšno ceno. Kar je najbolj nehvaležno v našem poklicu je, da je nemogoče (vedno ali običajno) predvideti, koliko bo končna cena za določeno zadevo. Najtežje predvidljivi primeri so gotovo sodni postopki, ko ne vemo koliko vlog, narokov, sestankov, pritožb itd. bo potrebnih, preden bo zadeva zaključena. Posamezno opravilo je mogoče predvideti (npr. tožba, pristop na narok, pritožba), ne pa, kaj vse bo potrebno tekom postopka (ki lahko traja več let) narediti in kaj vse se bo zapletlo, zgodilo. Vsekakor se trudimo dati oceno stroškov v nekem razponu tudi v takih primerih, vendar je ta ocena bolj vezana na statistiko, kot na konkreten primer, zato so mogoča odstopanja in posledično (razumljivo) nejevoljnost strank. Potem so tu še različni vzroki na katere nimamo vpliva ne odvetniki ne stranka, npr. prestavljen narok neposredno na sodišču, odsotnost nasprotne stranke na naroku, vlaganje vlog na sodišču, ki zavlačujejo postopek, ipd. To so situacije, ki finančno bremenijo stranke brez njihove ali naše krivde in teh stroškov ni mogoče vedno povrniti. Seveda pa so storitve, ki so bistveno bolj predvidljive, kot npr. sestava pogodb, aktov, statusne spremembe družb, oporoke, ipd.

Obračun storitev


Naša odvetniška pisarna obračunava storitve skladno z odvetniško tarifo, pri čemer z večino strank sklenemo dogovor o plačilu in obračunavanju naših storitev. V določenih primerih je za stranke bolj ugodno plačevanje po urni postavki, zato uporabljamo tudi to možnosti. Tretja možnost je plačevanje odvetniških storitev po pavšalnem mesečnem znesku, ki je najbolj ugoden, vendar namenjen strankam, ki potrebujejo dolgoročno pravno pomoč. To so tudi običajno podjetja, kjer je mogoče skleniti dogovor oz. obseg ur na mesečnem ali na letnem nivoju in zadeve niso vezane fiksno na posamezni mesec. Končno so možni tudi dogovori po uspehu v zadevah (t.im. success fee), vendar so le-ti odvisni od določenih dejavnikov, ki jih za posamezno zadevo preverimo na sestanku s stranko.

Primer izračuna stranke, ki želi vložiti tožbo za odškodnino za 5.000 € (cene so okvirne in brez DDV):
- sestava tožbe – 200-300 €
- sestava pripravljalne vloge (običajno ena ali dve) – 200-300 €
- posamezni sestanek s stranko – 65-130 €
- vsak narok na sodišču – 200-300 €
- korespondenca s stranko (odvisno od pogostosti) – 150-250 €
- različna obvestila stranki – 50-100 €
- ostala opravila glede na opravljeno delo.

Če se postopek ne konča že z mediacijo ali sodno poravnavo, ampak šele s sodbo, vidimo, da stroški kaj hitro narastejo na 800 € in več. Kot rečeno gre za zelo splošen izračun, kjer niso upoštevane vse nepredvidljive okoliščine.

Če stranka v pravdi uspe, dobi določen del (običajno ne vseh in ne v vseh postopkih) odvetniških stroškov povrnjenih od nasprotne stranke. Koliko stroškov dobi povrnjenih, je odvisno od njenega uspeha v sodnem postopku (ali v celoti ali deloma) in koliko opravil sodišče prizna v sodbi. Po sodni praksi niso vsi stroški, čeprav priznani po odvetniški tarifi, tudi priznani s strani sodišč kot potrebni. Tako se hitro izkaže dejstvo, da se tožbe pod 1.000 € vprašljivo »splačajo« in v takih primerih je potrebno s stranko ugotoviti, kakšen namen s tožbo zasleduje in kaj je zanjo najbolj smotrno.

Cilj odvetnika in stranke pri obračunu


Naš namen je, da stranka za opravljeno storitev dobi najbolj ugodno ceno, ki ji jo lahko ponudi naša pisarna. Za povprečnega človeka so te storitve lahko drage, z našega vidika pa se trudimo za plačano ceno dati ustrezno vrednost, ki temelji na strokovni obravnavi vsake zadeve. Preverjanje teorije in sodne prakse v posameznih zadevah je naš redni spremljevalec in po našem mnenju v današnjih časih brez tega ne gre več.

Kaj lahko stranka stori, da so cene storitev nižje


Naša pisarna omogoča, da stranke, ki želijo privarčevati na stroških, lahko določene zadeve opravijo same, prav tako se dogovorimo za način sodelovanja, ki je še vedno kvaliteten in se omejimo na tiste storitve, ki so nujno opravljene.

Take zadeve so:
- stranka sama na sodišču fotokopira spis,
- stranka sama fotokopira priloge v zadostnem številu izvodov,
- priprava morebitnih fotografij, če so potrebne,
- telefonsko in elektronsko korespondenco s stranko omejimo na nujno/obvezno. To ne pomeni, da stranka ne bo obveščena o čemerkoli pomembnem, dejstvo pa je, da določene stranke želijo veliko komunikacije in obveščanja, za kar se porabi veliko časa,
- stranka sama lahko pridobi določene listine (zemljiška knjiga, GURS, FURS, ministrstva…),
- stranka sama naredi različne izračune (npr. pri preživninah cene stroškov za otroka, drugi izračuni, povzetek dejstev…), seveda po naših navodilih,
- druge stvari vezane na posamezno zadevo, o čemer se dogovorimo s stranko.

Vsekakor je dobro, da nas stranka v naprej opozori oz. se dogovorimo na način sodelovanja v takšnih primerih.

Zaključek


Nesporno je, da kjer je volja, je tudi pot in običajno nimamo težav s tem, da s se strankami dogovorimo in se če je to le mogoče prilagodimo njenim potrebam in željam. To je v našem interesu in interesu naših strank, za katere se trudimo, da so zadovoljne ne samo s ceno, ampak tudi z vrednostjo storitev, ki jih bodo za to ceno dobile in to je bistvo našega dela.


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si