O nasDr. Marko Petek, odvetnikse je leta 1994 zaposlil na policiji in ob delu opravil najprej Višjo šolo za notranje zadeve (1997), kasneje pa še Pravno fakulteto v Ljubljani (2002). Leta 2006 je magistriral na isti pravni fakulteti, leta 2007 opravil pravniški državni izpit in leta 2013 doktorat znanosti s področja medijskega prava.

Na policiji je opravljal številne naloge tako s področja prometa, varovanja oseb in objektov, varovanja prevoza denarja, zadnja leta pa je delal na gospodarskem oddelku kriminalistične policije.

Je avtor več člankov in prispevkov, predaval je na različnih seminarjih, njegov cilj v življenju pa je ljudem reševati njihove probleme. Problemi se sicer pogosto začnejo pri pravu, rešitev pa se vedno išče širše kot zgolj v pravnih normah. Že Cicero je rekel, da je najvišje pravo lahko največja krivica, zato je probleme treba reševati celovito in cum grano salis (s kančkom soli). Reševanje pravnih problemov je pogosto povezano z veliko živci, stresa in nenazadnje stroški, zato je modrost poravnavanja in popuščanja v pravem trenutku včasih največja zmaga!

Članki in objavljena literatura:
  • Nekatera preiskovalna dejanja v kazenskem postopku: (hišna preiskava, osebna preiskava in zaseg predmetov): diplomska naloga, 1997,
  • Civilna družba in državna policija: diplomska naloga, 2002,
  • Vozila z vgrajenim videonadzornim sistemom, Pravna Praksa, 3/2003, str. 14-15,
  • Varnostna razdalja v prometu, Pravna Praksa, 13/2003, str. 8-9,
  • Denarne odškodnine in zahtevki, Pravna Praksa 45/2003, str. 12,
  • Oblikovanje in sprejemanje podzakonskih predpisov: magistrska naloga, 2006,
  • Civilnopravna odgovornost medijev za poseg v osebnostne pravice: doktorska disertacija, 2013,
  • Penalna odškodnina v primeru posega v osebnostne pravice, Odvetnik 3/2014, str. 10-12,
  • Internet – najhitreje rastoči medij, Tax-fin-lex, 20.8.2014.


Mojca Novak, odvetnica, zunanja sodelavkaje študirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Z delom v odvetništvu je začela že pred 13 leti. Izkušnje in znanja je pridobivala v več odvetniških pisarnah. Delovne izkušnje je dopolnila tudi z delom v državni upravi, kjer je bila zaposlena v vladnem uradu. Opravljen ima pravosodni izpit, državni izpit iz javne uprave, izpis iz splošnega upravnega postopka.

Pri svojem delu zlasti pokriva in rešuje vprašanja delovnega prava, kjer svetuje tako delodajalcem kot delavcem in sindikatom. Ukvarja se tudi z drugimi področji civilnega prava, predvsem s stvarnim pravom, družinskimi razmerji, obligacijskimi razmerji. Ukvarja se tudi z inšpekcijskimi postopki ter postopki upravnega prava.

Z Odvetniško pisarno Petek je začela sodelovati v letu 2014.
   
   
Sara K. Dobnikarje leta 2008 po uspešno opravljeni maturi na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani vpisala študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, kjer je v izjemno kratkem času diplomirala z odlično oceno, in sicer iz področja mednarodnih trgovinskih sporov v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Po uspešno opravljenem študiju na prvi stopnji, študij nadaljuje na magistrskem programu prava na isti fakulteti, kjer ji do zaključka manjka le še zagovor magistrske naloge.

Glavne izkušnje je nabirala še kot študentka, in sicer z delom v družinskem podjetju, kasneje pa tudi v notariatu. S kariero v Odvetniški pisarni Petek je prav tako pričela še kot študentka.

Trenutno jo najbolj zanima tematika spoštovanja etičnih in moralnih načel v postopkih zdravljenja, v zvezi s čimer pomaga in svetuje tudi nekaterim društvom, civilnim iniciativam in drugim nevladnim organizacijam, ki zasledujejo cilje čim večjega spoštovanja človekovih pravic na področju medicine in zdravniških posegov.

Milena PleškoZaposlila se je na zavarovalnici Slovenica in tam 8 let opravljala dela v sektorju zavarovanj. Po tem se je zaposlila v časopisni hiši Delo d.d., kjer je opravljala delo notranje kontrolorke 6 let.

Od leta 2011 sodeluje z Odvetniško pisarno Petek, kjer pokriva področje izterjav, izvršb in odškodnin.
   
   
 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si