Gospodarsko in delovno pravo


Gospodarsko pravo

 
Gospodarsko pravo zajema široko področje pravnih razmerji, najbolj pogosta bodo ustanovitve družb in statusne spremembe, poslovna sodelovanja s strankami (pogodbe), prisilne poravnave in stečaji, likvidacije, spori med lastniki podjetji, itn.

Bistveno po našem prepričanju pri svetovanju in zastopanju gospodarskih subjektov je komunikacija stranke z odvetnikom in prepoznava težav, ki se pojavljajo ali izzivov s katerimi se je potrebno soočiti. Odvetnik mora razumeti ozadje problema ali vsebino določene stvari, da lahko stranki svetuje in ji pomaga pri njenih pravnih zadevah.Delovno pravo


Kljub temu, da se z delovno pravnimi vsebinami delodajalci in delavci vsakodnevno srečujejo, pa opažamo, da tako eni kot drugi pogosto ne uspejo ali pa ne znajo po eni strani zaščititi, po drugi strani pa uveljaviti svojih pravic. Delodajalci morajo, zaradi dokaj formalističnih obveznosti, močne inšpekcijske službe ter uveljavljene sodne prakse, z dovoljšnjo mero pravne strokovnosti postopati, da se izognejo nepotrebnim inšpekcijskim pregledom ter sodnim postopkom.

Več >

1. GOSPODARSKO PRAVO
2. STEČAJNO PRAVO
3. DELOVNO PRAVO

4. ZANIMIVOSTI


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si