Inšpekcijski postopki


Inšpekcijski postopki so upravni postopki, kjer inšpektorji preverjajo zakonitost delovanja posameznih pravnih oseb, zavodov, društev idr. Verjetno ni pretirana izjava, da je največji problem inšpekcijskega nadzora ravno v pretirani birokratizaciji predpisov pri čemer gotovo ne gre vse inšpektorje metati v isti koš. Nedvomno pa je po našem mnenju naša državna uprava še vedno pretirano birokratizirana, toga in nezmožna prilagajanju življenjskim razmeram. Pravo je oz. bi moralo biti življenjska izkušnja in bi iz nje moralo izhajati. To pomeni, da se posamezni državni organi in inšpektorji ne bi smeli držati stroge črte zakona (viva vox legis), ampak bi morali dopuščati širšo (življenjsko) polje presoje. Za to ne rabimo nobenih novih zakonov, samo malo zdrave pameti.

Cilj državne uprave bi moral biti v izboljšanju kvalitete storitev in v zadovoljstvu uporabnikov. Morala bi biti prijazna in delati v dobro nas vseh, ne pa ravno nasprotno. Vsekakor smo za to, da je kršitelje potrebno ustrezno sankcionirati, vendar je zelo pomembno koga in koliko ter na kakšen način. Včasih dano opozorilo doseže bistveno večji namen kot izrečena kazen in izkušnje kažejo, da tam, kjer je možen vsaj minimalen dogovor z javno upravo, so rezultati bistveno boljši, zadovoljstvo pa na obeh straneh. In to bi moral biti cilj upravnih in javnih delavcev.

Naša pisarna zastopa stranke proti inšpekcijskim organom (davčni, tržni, delovni in drugih) in pri tem temeljimo na sodelovanju naše stranke (naše pisarne) z inšpekcijo, ki obravnava določeno zadevo. Izkušnje kažejo, da pogosto lepa beseda lepo mesto najde, vsekakor pa se vedno trudimo iz dane situacije izvleči najbolje možno. Iluzorno bi bilo pričakovati, da v vseh primerih in vedno. Nekaj »vode« in časa bo moralo še preteči, da se bo naša državna uprava začela obnašati v smislu kot zgoraj napisano, ampak upamo, da nekoč napoči tudi ta čas.


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si