Izvršbe / izterjatve


Naša pisarna omogoča sodelovanje po nagradi (t.im success fee), kjer se poplačamo šele po prejemu plačila od dolžnika in zgolj izvršilne stroške, ki so priznani ter plačani po sklepu o izvršbi s strani dolžnika.

Sodelovanje in postopek

Postopek sodelovanja in vodenja izvršilnih postopkov poteka na način, da nam posredujete višino terjatve in podatke o dolžniku, ki ga želite izterjati. Naša pisarna naredi preliminarno študijo finančnega stanja dolžnika in v primeru, da ocenimo, da obstoji verjetnost izterjave dolga sklenemo pogodbo o sodelovanju po nagradi (success fee). V takem primeru naša stranka ne plača naši pisarni nobenih stroškov, ampak se poplačamo z izvršilnimi stroški, ki jih izterjamo od dolžnika.

Izkušnje kažejo, da je pri finančno sposobnih dolžnikih uspeh izterjave med 80 % in 90 %. V 10 % do 20 % primerih dolžniki vlagajo ugovore bodisi, ker se z dolgom ali višino ne strinjajo bodisi zaradi zavlačevanja.

Predsodna oz. izvensodna izterjava:

S strankami se lahko dogovorimo tudi o izvensodni izterjavi obveznosti pri čemer v takem primeru ni mogoča izterjava odvetniških stroškov od dolžnika in je potreben poseben dogovor o plačilu naših stroškov.


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si