Kazniva dejanja in prekrški


Odvetniška pisarna Petek uspešno deluje na področju kaznivih dejanj in prekrškov. Odvetnik dr. Marko Petek je bil namreč 12 let zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, Policija, kjer je opravljal različna dela in naloge. Večji del svojega delovanja na policiji se je ukvarjal tudi s kaznivimi dejanji in prekrški. Na koncu svoje policijske kariere je deloval na področju gospodarskega kriminala, zato se Odvetniška pisarna Petek ukvarja tudi s specifičnimi kaznivimi dejanji s področja gospodarskega kriminala.

Bistvo in najpomembnejši del pri kaznivih dejanjih in prekrških je ocena situacije in možnosti za uspešno obrambo. Pri kaznivih dejanjih in prekrških bi moralo veljati načelo »v dvomu v korist obdolženca« (in dubio pro reo), vendar v praksi temu pogosto ni tako. Namesto da bi tožilstvo in policija oziroma drugi inšpekcijski organi dokazovali krivdo in dokaze proti osumljencu, je situacija ravno nasprotna. Osumljenec oziroma kasneje obdolženec dokazuje svojo nedolžnost in mora storiti vse potrebno, da v postopku uspe, bodisi z oprostilno sodbo bodisi z najmanjšo možno višino kazni. Nerealno in zavajajoče bi bilo stališče, da je uspeti v kazenskih in prekrškovnih postopkih lahko.

Vedno in povsod se pojavlja vprašanje, ali se zagovarjati v postopku ali ne in obstaja neko nepisano pravilo, da se krivi obdolženci ne zagovarjajo. Na spletni strani sta prof. James Duane in policist George Bruch pojasnila, zakaj je zelo tvegano dajati kakršnekoli izjave policiji ali tožilstvu. Ne prezrite…

1. KAKO TEČE KAZENSKI POSTOPEK
2. NIKOLI NE DAJAJTE IZJAV POLICIJI / POLICISTOM
3. ZANIMIVOSTI
4. NAŠI PRIMERI IZ PRAKSE IN STATISTIKA
 


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si