Pogodbe


Razumljiva in pregledna pisna pogodba z jasno in nedvoumno določenimi pravicami in obveznostmi pogodbenih strank je najboljši dokaz o vsebini dogovora in preventiva pred bodočimi spori, tako v pogodbah med fizičnimi osebami kot tudi v obsežnih in kompleksnih gospodarskih pogodbah.

Nobene težave ni, če sami naredite pogodbo, ki je delana po vzorcu ali sestavljena s strani osebe, ki nima specifičnega znanja in izkušenj, nenazadnje tudi mi strankam omogočimo izdelavo preproste pogodbe ali ji posredujemo vzorec pogodbe. Seveda se je ob tem treba zavedati, da taka pogodba lahko predstavlja potencialno nevarnost v primeru spora, če so posamezne določbe preohlapno napisane.

V naši pisarni strankam svetujemo tako pred sestavo pogodbe, kot ob sami sestavi pogodbe, ob pogajanjih in na koncu ob njeni realizaciji. Uvodoma je zelo dobrodošlo, da se odvetnik in stranka dobita na preliminarnem sestanku, na katerem se ugotovi, katera pogodba bi bila za stranko najprimernejša. Upamo se trditi, da v 80 % primerih stranke še same niso prepričane (ali ne vedo) kateri tip pogodbe bi bil za njih najbolj primeren. Pa naj bo to pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba ali darilna pogodba v konkretnem primeru ali naj gre za pogodbe gospodarskega prava, ko se stranka ne more odločiti, ali bi sklenila najemno pogodbo, prodajno pogodbo, pogodbo o poslovnem sodelovanju in podobno. Vse to so vprašanja, ki terjajo temeljito analizo in pogovor s stranko, šele nato se v nadaljevanju lahko odločimo, kateri tip pogodbe bi bil civilno, gospodarsko in davčno najbolj ugoden.

Skladno z navedenim strankam ponujamo bodisi celovite rešitve od preliminarnega sestanka pa do podpisa pogodbe, ki vključuje tudi vsa pogajanja ali pa stranki pripravimo kratko in jedrnato pogodbo, v primerih ko zadeva bodisi ni tako pomembna, ali pa je zaupanje med strankami pogodbe tako visoko, da le ta ne potrebuje biti varnostno in vsebinsko zapletena.

Zagotovo je bistvena razlika v ceni, če k pogodbi pristopamo celostno, kot če se pripravi »kratka in jedrnata« pogodba, pri čemer stranke v slednjih primerih opozorimo, da v primeru spora ne moremo odgovarjati za potencialne pomanjkljivosti, ki se kasneje lahko izkažejo za problematične. Eden bistvenih pokazateljev v pogodbi so pogodbene kazni. Stranka, ki ne želi ali dovoli vpeljevati pogodbene kazni in različne odškodninske odgovornosti v pogodbo, je običajno stranka, ki se pogaja »s figo v žepu« in to je že prvi znak, ki govori o tem, da je treba bit previden pri pogajanjih.

V naši pisarni sestavljamo različne pogodbe civilnega prava (prodajne, najemne, darilne, zastavne, … pogodbe) kot tudi gospodarske pogodbe (know how pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju, podjemne pogodbe, pogodbe o prenosu deležev, dogovore o nerazkrivanju, …). Kot je bilo že omenjeno, je temeljno načelo pogodbenega prava pacta sunt servanda, ki pravi, da je sklenjene pogodbe potrebno spoštovati, pri čemer pa je treba izpostaviti, da preden se spoštuje vsebino pogodb, je potrebno, da so le te zapisane v svoji pravilni obliki, sicer je že uvodoma lahko težava s pravno veljavnostjo pogodbe.


Splošni pogoji poslovanja


Naša pisarna ima široke izkušnje pri sestavi splošnih pogojev poslovanja za naše stranke, pri čemer so lahko le-ti kratki in natančno oblikovani, jedrnati, jasni ali pa daljši in zajemajo široko področje delovanja posamezne stranke. Za eno izmed naših strank smo pripravili več vrst splošnih pogojev, saj je le ta pokrivala številna področja, ki jih je bilo potrebno pravno urediti. Tako smo ji npr. pripravili splošne prodajne pogoje, servisne pogoje, licenčne pogoje itd. Prav tako je danes v veliki veljavi internet, ki tudi uporablja splošne pogoje poslovanja, različna pravna obvestila in način ravnanja na internetu.

Ob študiji splošnih pogojev za naše stranke smo se obrnili na številna, zlasti tuja velika podjetja (multinacionalke), ki imajo tovrstne zadeve urejene do najmanjše podrobnosti. Ne želimo biti kritični, vendar smo ob pregledu marsikaterih splošnih pogojev podjetij v Sloveniji in tujini ugotovili, da so le ta preveč splošna, nekonkretizirana in v bistvenem ne rešujejo zapletov in težav, ki se pojavljajo v praksi. Pri izdaji splošnih pogojev poslovanja je zelo pomembno upoštevati Zakon o varstvu potrošnikov, če se sodeluje s končnimi potrošniki - fizičnimi osebami. Zakon o varstvu potrošnikov je izrazito naklonjen potrošnikom, zaradi česar je potrebno podrobno znanje pri oblikovanju tovrstnih splošnih pogojev.


Pogajanja (negotiation)


Naj navedemo primer, v katerem smo zastopali avtoprevoznika, ki nikakor ni želel pripeljati blaga do končne točke, dokler ne bo dobil plačanih faktur, ki so že zapadle. Angleški odvetnik, ki je zastopal nasprotno stranko oziroma naročnika blaga, je nas in našo stranko dva dni vneto prepričeval, da naj vendarle avtoprevoznik ne dela »neumnosti« in da naj pripelje blago, saj bo sicer odškodninsko odgovarjal. Po dvodnevnem pogajanju in čakanju voznika nekaj kilometrov pred dostavnim krajem, sta nasprotna stranka in njen odvetnik končno popustila, plačala storitev naši stranki in se je zadeva dobro iztekla. Omeniti velja, da v tujini pogajanja jemljejo izredno resno, bistvo so pogajanja in kvalitetna sklenitev pogodbe, saj osnovni vložek v pravno storitev za izdelavo pogodbe in pogajanja lahko predstavlja zgolj 10% stroška, ki bi ga stranka morala vložiti, če bi prišlo do tožb in drugih postopkov. V naši pisarni se trudimo dvigniti nivo in pomen pogajanj ter sklepanja pogodb na evropsko ali celo ameriško raven, pri čemer naj izpostavimo, da ima naša pisarna izkušnje tako pri sestavi pogodb in pogajanjih pri slovenskih in tudi tujih (angleških) pogodbah. Vsaka kvalitetnejša in pomembna pogodba v tujem jeziku (zlasti angleščina), ki je zastopana s strani kakšne tuje multinacionalke praktično nima manj kot petdeset strani. Že samo obseg teh pogodb kaže na izredni pomen, ki ga stranke dajejo tem vrstam poslov v tujini. V naši pisarni smo sodelovali pri številnih pogajanjih in pogodbah mednarodnega ranga. Pri tem smo sodelovali tako z državami v Evropi kot tudi Indiji, Ameriki in podobno.

Velikokrat stranke zmotno menijo, da v kolikor nam bodo pripravile pogodbo oziroma njen osnutek in nam ga dale zgolj v pregled, da bo to vzelo manj časa in denarja. Izkušnje kažejo ravno nasprotno. Ne samo, da sestava oziroma pregled take pogodbe običajno vzame več časa, ker je zelo težko brati in popravljati za drugimi, ampak so običajno te pogodbe tudi bistveno manj kvalitetne od tistih, ki jih pripravimo sami. Razlogi za to so bolj psihološke, človeške naravnanosti kot kaj drugega. Dejstvo je namreč, da je človeška kreativnost znatno večja takrat, ko nima neke podlage ali osnove na kateri mora delati, saj je s tem človek prisiljen v svojo lastno kreativnost. Zaradi tega imamo bistveno raje temeljit pogovor s stranko in seznanitev z vsemi okoliščinami in podrobnostmi posla ter posledično sestavo pogodbe kot pa obratno, t.j., da v pregled dobimo osnutek pogodbe, ki ga moramo popravljati. To je zgolj naše opažanje in mnenje, kar pa seveda ne pomeni, da že pripravljenih osnutkov pogodb ne pregledujemo. Največkrat se to zgodi, ko nasprotna stranka posreduje pogodbo naši stranki v pregled in v pripombe. V tem primeru običajno naši stranki po razgovoru z njo v obliki pripomb navedemo, kaj vse za našo stranko ni varno oziroma je škodljivo in kaj bi bilo smiselno spremeniti ali popraviti oziroma dopolniti.

Sestavljanje pogodb in pogajanja so ena tistih pravnih področij, kjer lahko cene varirajo tudi do desetkratnika zneska, seveda pa je bistveno vprašanje ali stranka za svojo ceno tudi dobi ustrezno kvaliteto pogodbe. Po našem mnenju ni pomembno toliko, kakšna je cena pogodbe, kot to, kaj stranka za to ceno dobi. Ker pa je nemogoče povprečnemu človeku vedeti koliko časa vzame sestava nezapletene ali zapletene pogodbe, pa je pravilno, da od odvetnika zahteva natančno specifikacijo opravljenega dela in pa predhodno oceno stroškov, koliko bo posamezna pogodba vzela časa in posledično - običajno - tudi denarja.


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si