Premoženjska razmerja med zakoncema oziroma zunaj zakonskima partnerjema


Sklenitev zakonske zveze oziroma nastanek zunajzakonske skupnosti ima določene posledice tudi na premoženjskopravnem področju zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev. Najpomembnejša posledica sklenitve zakonske zveze ali obstoja zunajzakonske skupnosti je nastanek premoženjskopravne skupnosti. Tako slovensko pravo loči posebno premoženje in skupno premoženje zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev. V Sloveniji premoženjska razmerja med zakoncema niso prepuščena svobodi pogodbenega urejanja zakoncev. Premoženjski režim je urejen z zakonom in je zato obligatorne narave, saj zakon ne pozna alternativnih premoženjskih režimov, niti ne ponuja možnosti sklepanja predporočnih pogodb, preko katerih bi zakonci lahko svobodno uredili svoj premoženjskopravni režim, v naprej. Je pa mogoče v času trajanja zakonske/izvenzakonske skupnosti kadarkoli razdeliti premoženje na dan sklenitve takega dogovora.

Posebno premoženje zakoncev je tisto premoženje, ki ga ima vsak od zakoncev pred sklenitvijo zakonske zveze ali nastankom zunajzakonske skupnosti. To premoženje ostane njegova last in lahko z njim tudi prosto razpolaga. V posebno premoženje spada tudi vsako drugo premoženje, ki ga je kako drugače pridobil v času trajanja zakonske oziroma zunajzakonske zveze, kot na primer darila ali dediščina. V posebno premoženje spadajo tudi pravice, ki so vezane na njegovo osebo, kot na primer preživnine, invalidnine in tudi premoženjske koristi, ki jih ima zakonec ali zunajzakonski partner iz naslova raznih odlikovanj.

Skupno premoženje je tisto premoženje, ki sta ga pridobila z delom v času trajanja zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti. Pomembno je vedeti, da velja zakonska domneva, da sta vsak polovico prispevala k premoženjski skupnosti, ki sta jo ustvarila. Vsak posamezni partner pa lahko dokaže, da je več prispeval kot drugi pri čemer velja zmotno mišljenje, da se pri tem štejejo zgolj prihodki enega ali drugega. Nemalo je primerov, ko en partner bistveno manj zasluži, ampak po drugi strani skrbi za dom, družino in otroke. Običajno so to ženske, ki skrbijo za domača in družinska opravila, ki niso zanemarljiva in tudi to se upošteva pri prispevanju v skupno premoženje.

V naši pisarni strankam svetujemo glede postopanja, ko pride do razveze zakonske ali zunajzakonske skupnosti in tako sodelujemo tako pri sporazumnih delitvah premoženja kot tudi takrat, ko dosega sporazuma med (nekdanjima) zakoncema ni mogoča.


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si