Upravni postopki in upravni spori


Upravni postopki in upravni spori so tisti, ki se običajno povezujejo z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti. Upravni postopek se običajno vodi na dveh stopnjah. Na prvi stopnji odloča upravni organ (npr. na občini, upravni enoti…), na drugi stopnji pa ministrstvo. Z izdano odločbo na drugi stopnji pa se pravna sredstva ne končajo, ampak ima stranka pravico sprožiti upravni spor na upravnem sodišču v roku 30 dni od prejema drugostopenjske odločbe.

Postopek na upravnem sodišču se izvaja običajno brez izvedbe naroka, torej sodišče odloča zgolj na podlagi pisnih vlog in dokazov. Upravno sodišče je omejeno pri odločanju in bolj kot vsebino preverja zakonitost upravnega akta. Posledično je uspeh na upravnem sodišče težji kot na klasičnem civilnem sodišču, kjer se presoja vse okoliščine določene zadeve in tudi vsi dokazi (vključno z zaslišanjem strank in prič).

Naša pisarna ima izkušnje tako v upravnih postopkih kot v postopkih na upravnem sodišču. Kljub temu, da na upravnem sodišču ni lahko uspeti, imamo za seboj kar nekaj težkih zadev, v katerih smo bili uspešni.

V dveh primerih smo uspeli z izpodbijanjem splošnega upravnega akta, ki ga je sprejela občina (koruptivno) v korist posameznega lastnika nepremičnine določene občine. Občina je mestni odlok sprejela mimo vseh zakonskih in ustavnih pravil. Na upravnem sodišču nam je uspelo dokazati nezakonitost in neustavnost občinskega odloka, kateremu je sledila npr. razveljavitev že izdanega gradbenega dovoljenja.

V drugem uspešnem primeru smo izpodbijali upravni akt, ko smo zastopali javni zavod v postopku javnega naročanja, pri čemer je šlo za to, da je državni organ nezakonito odločal v postopku izbire javnega razpisa.

So pa seveda tudi primeri, ko smo bili prepričani, da bomo uspeli v upravnem sporu, pa temu ni bilo tako. Težko rečemo ali tu »država« drži skupaj, ampak včasih v določenih primerih različnih ministrstev in DURS-a težko verjamemo drugače glede na odločitev upravnega sodišča.

V enem izmed primerov so bili naši stranki nezakonito odvzeta sredstva s strani DURS. Naša stranka je nastopala kot prodajalec tovorne prikolice preko posrednika, ki je bil davčni dolžnik. Ko je kupec denar nakazal posredniku, ki bi moral prenakazati kupnino naši stranki (prodajalcu) je na sredstva posrednika pri prodaji posegel DURS in sredstva zasegel. Z našo stranko do Vrhovnega sodišča RS nismo uspeli z ugovorom tretjega, kjer smo dokazovali, da denar, ki ga je zasegel DURS ni bil od posrednika, ampak od naše stranke. Primer je bil sicer pravno zapleten, ampak poenostavljeno povedano, so tako DURS na obeh stopnjah kot vsa sodišča zelo pavšalno in brezbrižno do težave naše stranke kot tretjega navajali, da naj pač naša stranka denar izterja od posrednika.

Podoben primer neupoštevanja predpisov je bil primer izbire kandidata na visokem delovnem mestu enega izmed ministrstev. Komisija, ki je izbirala kandidata, je bila pristranska, ni spoštovala številnih splošnih načel kontradiktornosti in dokaznega postopka, vendar upravno sodišče ni sledilo vsem postopkovnim kršitvam, ampak se je slepo zaneslo na ugotovitev komisije, da kandidat ni primeren.


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si