Zakonski spori / skrbništvo otrok / stiki / preživnina


Eno bolj delikatnih področji v civilnem pravu so zagotovo zakonski spori, odločanje o skrbništvu otrok, stikih in preživnini. Običajno gre za izredno stresno situacijo, saj morajo zakonci/izvenzakonski partnerji reševati tako osebne težave razhoda kot tudi vprašanje otrok, če so le-ti prisotni. Po študijah je razpad zakonske zveze na prvem mestu po psihičnem stresu, ki ga utrpi posameznik, sledi pa mu izguba službe. To je zelo pomembno upoštevati pri reševanju vprašanj razveze in drugih s tem povezanih zadev, saj čustva pogosto ovirajo realno presojo posameznika. In tu se začne naše delo. Stranki poskušamo najprej pravno, pogosto pa tudi v obliki čustvene pomoči, svetovati kaj in kako postopati in kakšen je potek postopka. Naša pisarna ima z navedenimi zadevami veliko uspešno zaključenih postopkov, kjer je primarni namen mirna rešitev sporov. Zlasti, ko so prisotni otroci, je to še kako pomembno, saj bosta taka bivša partnerja celo življenje ostala starša svojih otrok in sta prisiljena vsaj v neko obliko sodelovanja glede vzgoje otrok. To sodelovanje pa je sploh na začetku težko, se pa običajno razmere zelo umirijo, ko so doseženi okvirni pravni sporazumi glede skrbništva, stikov in preživnine.

Zelo posplošeno lahko rečemo, da statistično (še vedno) več mater kot očetov dobi skrbništvo nad otroki, redkeje očetje, še bolj redko pa se starša dogovorita za skupno skrbništvo. Zlasti v slednjem primeru je še kako pomembno dobro sodelovanje med staršema in ravno zato so ti primeri tako redki.

Ravno tako zelo posplošeno lahko rečemo, da znaša preživnina za preživljanje posameznega otroka pri dohodkih staršev (npr. 1.000 € neto) med 150 € in 250 €, odvisno od potreb in dejavnosti otroka. Seveda obstojijo primeri bistveno nižjih preživnin in pa tudi višjih. V naši praksi smo imeli ekstremne primere preživnine 80 € oz. v enem primeru celo 40 € na otroka, prav tako pa tudi 500 €, ko so bili prihodki staršev višji (npr. preko 3500 €). Navedeno kaže, da je vsak primer treba presojati individualno, sistem izračuna pa temelji na prihodkih staršev in stroških oz. potrebah otrok, pri čemer se upoštevajo vsi stroški (npr. šola, vrtec, obleke, hobiji, športne aktivnosti, računalniki, telefoni, dopusti, dejavnosti v prostem času, smučanja in oprema,…). Ti izračunani stroški se potem preračunajo na mesečni znesek, ki se potem deli na starša v skladu z njunimi prihodki. Tu seveda prihaja do pogostih manipulacij z namenom prikazovanja najboljšega izida za posameznega starša, ampak na koncu se običajno stvari razjasnijo do te mere, da se da izračunati čim bolj natančno oceno stroškov in preživnine, ki odpade na posameznega starša.

Glede stikov sodna praksa najpogosteje stoji na stališču, da ima tisti od staršev, ki nima skrbništva, pravico do stikov v obsegu 2 x na teden med tednom in vsak drugi vikend. Potem se delijo prazniki in dopusti na vsakega od staršev po nekem dogovoru, če to ni mogoče, pa o tem odloči sodišče. Stiki staršev in otrok so pravica obeh in če eden od staršev stika ne želi, ga v to nihče ne more prisiliti, enako velja, če stike zavračajo otroci, ki so sicer že starejši in lahko odločajo o svojih željah. Starš, ki ima skrbništvo nad otrokom, bi sicer moral vzpodbujati otroka k stikom z drugim staršem, čemur pa ni vedno tako in to v praksi povzroča prenekatere probleme. V skrajnem primeru, če en starš preprečuje stike, se lahko gre tudi v postopek predodelitve otroka drugemu staršu, ki ima stike onemogočene.

Kot že omenjeno, naša pisarna deluje na tem področju in poskuša po svojih najboljših močeh pomagati ljudem pri rešitvi pomembnega in težkega področja kot so razveze, skrbništvo otrok, stiki in preživnina.


 
KONTAKTIRAJTE NAS
 
SMO ČLANI:
 
OBIŠČITE NAS
 
             
  +386 1 436 43 80
+386 41 955 571

info(at)op-petek.si